Đà Nẵng phát hành video và 5000 bản quy tắc ứng xử bằng tiếng Trung

0
1426

Đà Nẵng vừa phát hành video và bản quy tắc ứng xử cho “Bến Thượng Hải”, tiếp theo sẽ là “Hậu Duệ Mặt Trời”, một ứng xử vô cùng văn minh trong cơn bão của tinh thần dân tộc cực đoan đòi cấm người Trung Quốc kém văn hóa đến du lịch tại thành phố.